καινοτομία

Παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση το σχέδιο της Περιφέρειας για τη Γεωργική και Κτηνοτροφική ανασυγκρότηση το οποίο τίθεται σε διαβούλευση...
Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζεται η δέσμευση των εταιρειών της KPMG για επιτάχυνση της καινοτομίας και η συνεισφορά τους στην επιτυχία της Microsoft...
| Growth Effect | "Η πρόκληση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην αγροδιατροφή ", Λευτέρης Αυγενάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...
| Growth Effect | "Αύξηση επενδύσεων, επαναβιομηχάνιση και καινοτομία: Τρία κλειδιά για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη", Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης...