ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΕΧΝ/ΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πως μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη σε καιρούς κρίσης; Επτά Υπουργοί και Υφυπουργοί και εκλεκτοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας αναλύουν τις προκλήσεις για μια καινοτόμα και βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη...