ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πως μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη σε καιρούς κρίσης; Επτά Υπουργοί και Υφυπουργοί και εκλεκτοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας αναλύουν τις προκλήσεις για μια καινοτόμα και βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη...
Την Τρίτη 23/11/2021 οι Διοικήσεις των Εταιριών SGT Tsomokos AE και  Eplatform AE, υποδέχθηκαν σημαντικές προσωπικότητες της Πολιτικής και Επιχειρηματικής ζωής της χώρας, Υπουργούς, Επιχειρηματίες, CEOs Οργανισμών και Ομίλων, Υψηλόβαθμα Στελέχη Επιχειρήσεων, για το ξεκίνημα του Energizing Greece....
Energizing Greece, μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οικοσυστήματος του οποίου αποστολή είναι να αναδειχθούν αναπτυξιακές δράσεις με δυναμική, έμπνευση, όραμα, προοπτική για την Ελλάδα, καθώς και ο επενδυτικός χάρτης της στις 13 Περιφέρειες...
Energizing Greece, ένα οικοσύστημα με προτεραιότητες και στόχευση να καταγράφονται και να αναδεικνύονται συσχετισμοί δυνάμεων, να ενθαρρύνονται η ανάπτυξη δεσμών και η υλοποίηση δράσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας με ένα ηγετικό προφίλ....