ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Έργα και μελέτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού άνω των 20 εκ ευρώ, εντάσσει στο ΠΔΕ το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων...