ΚΡΗΤΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναδείχτηκε η μοναδικότητα της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία χαρακτηρίζεται από τον πλούτο της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων της και του πλήθους των μοναδικών στον κόσμο ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. ...
Στ. Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διεκδικεί πρόσθετους πόρους και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των επιχειρήσεων...