ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν για τη στήριξη του ελληνικού επιχειρηματικού σχεδιασμού στον τομέα του υδρογόνου και τη συνδυασμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από τις επιχειρήσεις...