ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

Γ. Πατούλης: Επενδύουμε στην εξωστρέφεια της Αττικής, μέσα από την προβολή των τοπικών μας προϊόντων που αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα...
Σωτήρης Μπάτος: Συμμετέχουμε δυναμικά στην FRUIT ATTRACTION 2021, στηρίζοντας για άλλη μια φορά τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας...
Paul Bulcke: Γνωρίζουμε τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας στην υγεία του εδάφους, στην αποκατάσταση των κύκλων του νερού, στην αύξηση της βιοποικιλότητας...