Ολυμπία Αναστασοπούλου

| Growth Perspective | "Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης ως μοχλός κοινωνικής & οικονομικής ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων", Ολυμπία Κ. Αναστασοπούλου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, LLM, MBA, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., τ. Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ...
Γ. Πατούλης: Ο θεματικός Τουρισμός όπως ο Τουρισμός Υγείας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Υπουργείο Τουρισμού και Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργαζόμαστε στενά προς την κατεύθυνση αυτή...