Χρήστος Γιορδαμλής

| Be Part of Tomorrow's World | "Η PRISMA ELECTRONICS αναλύει και αξιοποιεί, δεδομένα που συλλέγονται από ανθρώπους και μηχανές", Χρήστος Γιορδαμλής, Διευθύνων Σύμβουλος Prisma Electronics SA ...
Η PRISMA ELECTRONICS, εταιρία που προωθεί την ελληνική τεχνολογία αιχμής υποστηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τη στοχευμένη ανάπτυξη, την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας...