Υπουργείο Πολιτισμού

| Greece Is The Destination | "Η ελληνική χειροτεχνία ξανά στο προσκήνιο", Δρ Ελένη Δουνδουλάκη, Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού ...
Οι αρχαιότητες που επαναπατρίζονται καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από τους προϊστορικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους και αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της γλυπτικής, της μεταλλοτεχνίας και της κεραμικής. ...
Η ανάδειξη του μαυσωλείου του Χασάν Μπαμπά στα Τέμπη εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020...