Νίκος Μουντάκης

Η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει την κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 32% μέχρι το 2030 πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά οι επενδύσεις σε υποδομές που θα επιτρέψουν την υλοποίησή και εφαρμογή αυτών των λύσεων στην Ελλάδα......
| Crete Is The Destination | "Η ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων ως παράγοντας επιπλέον οικονομικής ανάπτυξης του τόπου", Νίκος Μουντάκης, Project Manager, Γεν. Δ/ντής με καθήκοντα Αναπλ/τη Δ/ντα Συμβούλου Επιχειρηματικού Πάρκου...