Νίκη Κεραμέως

| Be Part of Tomorrow's World | “Στο Υπουργείο Εσωτερικών, πυρήνας των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών μας είναι ο Πολίτης, και ζητούμενο για εμάς ένα Δημόσιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του”, Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εσωτερικών ...
ΥΠΕΣ Νίκη Κεραμέως στη Βουλή: Τρεις άξονες δράσεις για καλύτερο Δημόσιο με επίκεντρο τον πολίτη – διαψεύδονται και πάλι οι καταστροφολόγοι της αντιπολίτευσης...
Τα ΑΕΙ μας έχουν πλέον το θεσμικό πλαίσιο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε στήριξη να κατακτήσουν στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη τη θέση που τους αξίζει...