Ιωάννης Σμυρλής

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση ελληνικών εξαγωγών...