επενδύσεις

| Be Part of Tomorrow's World | "Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας «κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας οικονομίας ",Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Grant Thornton ...
| Follow the Leaders of "E" | "Οι επενδύσεις αποτελούν την ευκαιρία ανόδου για την Ελληνική οικονομία", Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, PK CONSULTING GROUP...