Γιώργος Ατσαλάκης

Ενώ η μείωση των εκπομπών είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, είναι εξίσου σημαντικό να εξεταστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των δράσεων. Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση μπορεί να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προς στρατηγικές που εξισορροπούν τους περιβαλλοντικούς στόχους με την οικονομική σταθερότητα και την ανθρώπινη ευημερία......
| Crete Is The Destination | "Συστημική σκέψη για την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια", Γιώργος Ατσαλάκης, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης ...