Υπουργείο Υγείας

Ξεκίνησε η λειτουργία του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την COVID-19, που είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και το συγκρότησαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά...
Εγκαινιάστηκε στο Νοσοκομείο «Μεταξά» το πρώτο μικρό κύκλοτρο - μηχανολογικός εξοπλισμός - που εγκαθίσταται σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί προσφορά της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 2.5 εκ. ευρώ...