Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | Χρήστος Στυλιανίδης | 3rd Edition Energizing Greece Magazine

| Growth Effect | " Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : Στόχοι Προόδου έως το τέλος του 2024", Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...