Υπουργείο Εσωτερικών

| Be Part of Tomorrow's World | “Στο Υπουργείο Εσωτερικών, πυρήνας των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών μας είναι ο Πολίτης, και ζητούμενο για εμάς ένα Δημόσιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του”, Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εσωτερικών ...
ΥΠΕΣ Νίκη Κεραμέως στη Βουλή: Τρεις άξονες δράσεις για καλύτερο Δημόσιο με επίκεντρο τον πολίτη – διαψεύδονται και πάλι οι καταστροφολόγοι της αντιπολίτευσης...
Η νέα δανειακή σύμβαση 375 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη στήριξη του προγράμματος «Ηλέκτρα» θα συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία και κτίρια γραφείων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης...