Υπουργείο Εξωτερικών

| Be Part of Tomorrow's World | "Ελλάδα 2024: Θετικές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και ισχυρή παρουσία στη διεθνή σκηνή", Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια ...
| Be Part of Tomorrow's World | "Με όραμα και στόχους εφαρμόζουμε μια σύγχρονη ομογενειακή πολιτική και αναδεικνύουμε την ήπια ισχύ της χώρας μας", Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών ...
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση ελληνικών εξαγωγών...