Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πως μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη σε καιρούς κρίσης; Επτά Υπουργοί και Υφυπουργοί και εκλεκτοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας αναλύουν τις προκλήσεις για μια καινοτόμα και βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη...
Litsa Panayotopoulos, President of Education, Innovation, Entrepreneurship Committee & Treasurer at AMCHAM, CEO E.VI.A Intelligent Performance, President of Intale S.A. Retail Solutions, Vice President N. Papapostolou S.A. Healthcare Technologies & Solutions, “Energizing Greece: Initiatives that contribute, inspire, highlight the Growth perspective of Greece”...