Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

| Be Part of Tomorrow's World | "Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας «κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας οικονομίας ",Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Grant Thornton ...
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)....
Νέα επιβράβευση για την ελληνική οικονομία από τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αίτημα πληρωμής των 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας...