Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027

Η «ανάπτυξη συνεργασιών αποτελεί προτεραιότητα» υποστηρίζει το οικοσύστημα καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διαπιστώσεις, ευρήματα και στόχοι στα διαδικτυακά θεματικά και τοπικά εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης του One Stop Liaison Office...