Στέλιος Παπαδόπουλος

Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει επενδυτικό προορισμό. Η έκθεση της Ομάδας Εργασίας καταδεικνύει αυτό που γνωρίζουμε ήδη καλά, τις δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας να προσελκύσει επενδύσεις, ακόμη και σε απαιτητικά πεδία, τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι η βιοτεχνολογία...
Κ. Μητσοτάκης: Η απόφαση της JPMorgan αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την οικονομία και παράλληλα επιβεβαιώνει τη νέα κουλτούρα των startup που έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα...