πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να αναβαθμιστεί η έρευνα, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα των κρατών-μελών της ΕΕ...