περιφερεια κεντρικης μακεδονιας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και στηρίζει τις δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BioReCer” για την προώθηση της βιωσιμότητας των βιολογικών πόρων...