Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Αρωγός η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στις προσπάθειες του Ιονίου Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου και της αναπτυξιακής ακαδημαϊκής του πορείας και συνεργασίας για η βιώσιμη ανάπτυξη»...