Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε σε ανώνυμη βάση, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών...