Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Ο ρόλος και η συμβολή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην ενίσχυση και λειτουργία δομών με κοινωνικό έργο...