εφοδιαστική αλυσίδα

Η έρευνα “Future of Transportation & Logistics: Trends and Developments in the Greek Market” της KPMG παρουσιάζει μια επισκόπηση της αγοράς και αναδεικνύει τις επερχόμενες τάσεις και προκλήσεις, ιδιαίτερα μετά την πανδημική περίοδο ...
Οι σημαντικές προκλήσεις και οι επικρατέστερες τάσεις για την αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζονται στην πρόσφατη έρευνα της KPMG ...