απονομή δικαιοσύνης

| Growth Perspective | "Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης ως μοχλός κοινωνικής & οικονομικής ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων", Ολυμπία Κ. Αναστασοπούλου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, LLM, MBA, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., τ. Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ...