Αντώνης Φουρλής

Πως μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη σε καιρούς κρίσης; Επτά Υπουργοί και Υφυπουργοί και εκλεκτοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας αναλύουν τις προκλήσεις για μια καινοτόμα και βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη...
Energizing Greece, ένα οικοσύστημα με προτεραιότητες και στόχευση να καταγράφονται και να αναδεικνύονται συσχετισμοί δυνάμεων, να ενθαρρύνονται η ανάπτυξη δεσμών και η υλοποίηση δράσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας με ένα ηγετικό προφίλ....