Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Η πράσινη φορολογία στην Ελλάδα, στο επίκεντρο συνεδρίου της ΕΥ Ελλάδος και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής...
Καθοριστική η συμβολή της HDB στην ελληνική οικονομία και στην πράσινη μετάβαση της χώρας. Συμβολή 8,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ την περίοδο 2019-2022...