ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κωστής Χατζηδάκης: Ο αγωγός ΤΑΡ αποτελεί βέλτιστη επιλογή για το Ευρωπαϊκό σκέλος του Νότιου Διαδρόμου, εκτιμώντας την αξία όδευσης μιας διεθνούς ενεργειακής υποδομής σε ελληνικό έδαφος...