Όμιλος Συγγελίδη

Ελληνογαλλική συνεργασία για τη μετατροπή της Χάλκης σε πρότυπο αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης με επενδύσεις σε ΑΠΕ, εξοικονόμηση, περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη μετακίνηση ...
Γ. Πατούλης: «Υλοποιούμε πράσινες παρεμβάσεις που προάγουν το μοντέλο της βιώσιμης Περιφέρειας. Στα 32 εκατ. ευρώ οι πόροι που έχουμε προβλέψει για έργα και μελέτες που αφορούν ποδηλατόδρομους σε όλη την Αττική»...