Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε, ότι: «Από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει την επιδότηση σε 7.772 δικαιούχους, με το ποσό πλέον των 26,1 εκατ. ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος....