Χρήστος Σταικούρας

Χρήστος Σταϊκούρας: «Ανάδειξη της Ελλάδας σε ισχυρό διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του τομέα, αναλαμβάνοντας δράση για την ενσωμάτωση των εναλλακτικών καυσίμων, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση....