Σταυρούλα Σδρόλια

Νέα χρηματοδότηση ύψους 3,4 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και την ολοκληρωμένη πρόσβαση στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας...