Ράνια Ασαριωτάκη

| Follow the Pioneers | "O ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Εκπαιδεύοντας τους ηγέτες του αύριο", Ράνια Ασαριωτάκη, Director, Οffice of Sustainability- Public Affairs, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce, Deree, Alba)...