Π.Ε. Κέρκυρας

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: Σύγχρονο και αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή και θα έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες της Κέρκυρας...