Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων Κωνσταντίνος Δοξιάδης

Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για το Μάτι ένα έργο υψίστης προτεραιότητας για την Κυβέρνηση και μείζονος σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης....