Νικόλας Παπαζήσης

| Greece Is The Destination | "Επιστήμη Υπέρ Ανθρώπου - Ο ρόλος του Κέντρου Αποκατάστασης Θησέας στον εντοπισμό νέων καινοτόμων και πρωτοποριακών επιχειρηματικών ευκαιριών. Η επόμενη μέρα για τον κλάδο των Υπηρεσιών Αποθεραπείας και Αποκατάστασης", Νικόλας Παπαζήσης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής, ΚΑ-Α ΘΗΣΕΑΣ...