Νίκος Κωστάρας

| Greece Is The Destination | "Φέρνουμε θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, εστιάζοντας στους ασθενείς και στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους", Νίκος Κωστάρας, Γενικός Διευθυντής, IQVIA...