Μαρία Λόη

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με παράλληλη ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και άνοιγμα στην αγορά των ΗΠΑ...