Ανούς Κ. Τζιρακιάν

Ανούς Κ. Τζιρακιάν: Aποστολή και στόχος της επιχείρησης είναι να ανταποκρίνεται με τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες των πελατών της, εκπληρώνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της απέναντι στην κοινωνία, τους εργαζόμενους και το οικοσύστημα...