Αγορά Επόμενης Ημέρας

Διπλασιάζεται η μεταφορική ικανότητα με τις ευρωπαϊκές χώρες με διαθέσιμα πάνω από 1.000 MW και οικονομική και αποδοτική λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας...