Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Paul Bulcke: Γνωρίζουμε τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας στην υγεία του εδάφους, στην αποκατάσταση των κύκλων του νερού, στην αύξηση της βιοποικιλότητας...