Πρεσβεία Ουκρανίας

Φωτογραφίες: Μιχάλης Παππάς | Επιμέλεια: Βαγγέλης Ιωακειμίδης | Κύθνος - Ουκρανία, ένας σύγχρονος φωτογραφικός διάλογος | σπονδυλωτή φωτογραφική εγκατάσταση μια δράση της πολιτιστικής πρωτοβουλίας kythniale Κύθνος | 22.07.23 – 01.10.23 ...