Ηλεκτρονικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων

| Be Part of Tomorrow's World | “Στο Υπουργείο Εσωτερικών, πυρήνας των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών μας είναι ο Πολίτης, και ζητούμενο για εμάς ένα Δημόσιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του”, Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εσωτερικών ...