Ηλίας Ρήγας

Οι κανονιστικές εξελίξεις, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια για τον κλάδο αποτελούν βασικοί παράγοντες και βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του ασφαλιστικού κλάδου...