Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Η ανάδειξη του μαυσωλείου του Χασάν Μπαμπά στα Τέμπη εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020...